ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา ศิลป์ 2/61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34087

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา รหัสวิชา มศ 041007 เป็นวิชาบังคับกลุ่มภาษา หมวดการศึกษาทั่วไป หลักสูตรสถาบันการพลศึกษา ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2560