ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา 2/61 ศึกษา 1/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34092

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา รหัสวิชา มศ 041007 เป็นวิชาบังคับกลุ่มภาษา หมวดการศึกษาทั่วไป หลักสูตรสถาบันการพลศึกษา ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2560