เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

718-317 Principle of Nutrition Therapy-61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาหลักโภชนบำบัด  ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักโภชนบำบัด และมีทักษะในการกำหนดอาหารและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคต่างๆ ได้