ผู้สอน
ลักษณา ไชยมงคล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

718-317 Principle of Nutrition Therapy-61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34105

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาหลักโภชนบำบัด  ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักโภชนบำบัด และมีทักษะในการกำหนดอาหารและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคต่างๆ ได้