ผู้สอน
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Section 01 460-302 ITM 2/61 (14.30-16.20 Tu,Th)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34132

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

460-302 Information Technology for Management (2/61)

Section 01: (14.30-16.20 Tu,Th) FMS 3503

Section 02: (10.30-12.20 Tu,Th) Tu-FMS 3504, Th-FMS 3503

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา Purposes of the course

เมื่อเรียนวิชานี้จบแล้วนักศึกษาควรมีความสามารถดังต่อไปนี้

 • เข้าใจความสำคัญของ IT เพื่อการจัดการได้
 • สามารถประยุกต์ใช้ IT เพื่อการจัดการได้
 • สามารถใช้งาน MS office เพื่อการจัดการได้

2. คำอธิบายรายวิชา Course Description

 • Elements and types of information systems for management;
 • information flow within an organization;
 • using information technology for improvement of quality;
 • productivity and competitive advantage of organization; electronic business;
 • development of organizational information systems;
 • planning, and cost­ benefit analysis of information systems;
 • system evaluation and selection;
 • impacts of information technology to individual, organization, and societies;
 • ethics, laws and national policies concerning information technology

3. ตำราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials

 • Laudon, K and Laudon, J. (2013). Management Information System: Managing the Digital Firm. 13th Edition, Pearson, USA. (pdf + ppt)
 • Text: Hunt/Waxer, Microsoft Office 2013 – Illustrated Fundamentals (9781285418292) Cengage Learning, 2014 (ก๊อปปี้ได้ที่ร้านพี่อี๊ด)