ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ศท.0033602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ภาค กศ.บป 2/2561 รปศ.)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34147

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้