เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

e-commerce 101

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีพื้นฐานของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ช่องทางการสื่อสาร การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมบริการ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน และการรักษาความปลอดภัย กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง