นวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำ


ผู้สอน
วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำ

Class ID
34151

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำอธิบายวิชา

การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือในกระบวนการแปรรูปสัตว์น้ำเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา นป 214 นวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)