นวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำ


ผู้สอน
วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำ

รหัสวิชา
34151

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายวิชา

การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือในกระบวนการแปรรูปสัตว์น้ำเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา นป 214 นวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books