เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

857-312 Production Management 2 (RM-SCM) (2-2561)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร 2 ส่วน การจัดการวัสดุ และ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน