home6103401 โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา (พฤหัสฯ เช้า) 1/2555
person
6103401 โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา (พฤหัสฯ เช้า) 1/2555

ผู้สอน
น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
6103401 โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา (พฤหัสฯ เช้า) 1/2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3417

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)