เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท 6003102 : คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (อังคาร-บ่าย-2-61)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของตัวเลข  เลขมีหลักกับเลขไม่มีหลัก จำนวนจริง ฐานของระบบ เลขการคิดโมดูลัสของเลขแต่ละระบบ ระบบเลขฐานสอง ฐานแปดและฐานสิบหก ทฤษฎีเซต  ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น พีชคณิตแบบบูลีน Logic Gate แผนผังคาร์โนห์ เมตริกซ์  และ ดีเทอร์มิแนนท์