ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วท 6003102 : คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (อังคาร-บ่าย-2-61)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34224

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของตัวเลข  เลขมีหลักกับเลขไม่มีหลัก จำนวนจริง ฐานของระบบ เลขการคิดโมดูลัสของเลขแต่ละระบบ ระบบเลขฐานสอง ฐานแปดและฐานสิบหก ทฤษฎีเซต  ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น พีชคณิตแบบบูลีน Logic Gate แผนผังคาร์โนห์ เมตริกซ์  และ ดีเทอร์มิแนนท์