homeเพื่อนๆ 1/8
person
เพื่อนๆ 1/8

ผู้สอน
Chanatip Sornjan ชนาธิป สอนจ้าน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เพื่อนๆ 1/8

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3424

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สร้างเพื่อลำลึกต้องจากกัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)