เคมีของสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก


ผู้สอน
Dr. HASAN DAUPOR
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมีของสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก

รหัสวิชา
34244

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

สมบัติทางเคมีและทางกายภาพ พันธะระหว่างโลหะกับลิแกนด์อินทรีย์ ปฏิกิริยาของสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก และการนำไปใช้ประโยชน์

Chemical and physical properties; bonding between metal and organic ligands; reactions of organometallic compounds and its utilization


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books