ผู้สอน
Kampanart Kusirirat
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34249

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น เทคโนโลยีเครือข่ายและอุปกรณ์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และเงินอิเล็กทรอนิกส์ ควมมั่นคงของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต หลักการออกแบบเว็บไซด์ การเขียนเว็บและการออกแบบเว็บ