ผู้สอน
wichep jaiboon
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34250

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

CPSC 305, Time : The,12.30 - 15.00 and Fri, 12.30 - 13.30