เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-310 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) ปีการศึกษา 2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิธีการจัดการและดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กฎหมาย ข้อตกลงและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการบริหารและจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม รูปแบบการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ หน้าที่ด้านการเงินระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ และการจัดการทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ การจัดการเปรียบเทียบและนโยบายธุรกิจระหว่างประเทศ