เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พื้นฐานเครื่องยนต์หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พงศ์จิตติ อุดมจรัสเดช

วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร

อุปกรณ์และการทำงานของระบบฉีดแก๊สโซลีนและดีเซลแบบอิเล็กทรอนิกส์