เทอม 2 ความงาม N 02 (คาร 8.30)


ผู้สอน
ไม่ต้องใส่ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 18 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทอม 2 ความงาม N 02 (คาร 8.30)

Class ID
34276

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำอธิบายวิชา

นักศึกษารายวิชาความงดงาม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)