ผู้สอน
นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คณิตสถิติ วิทย์2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34284

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

วิทย์ ปี 2