homeสุขศึกษา " ธงโภชนาการ "
personperson_add
สุขศึกษา " ธงโภชนาการ "

ผู้สอน
person
นาง จุฑาทิพย์ ศรีอรรคพรหม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษา " ธงโภชนาการ "

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
343

สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายของธงโภชนาการ หมายถึง ธงที่ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง เหมาะกับวัยของตนเองในการเลือกบริโภค ในแต่ละมื้อ ถูกหลักโภชนาการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)