homeสุขศึกษา " ธงโภชนาการ "
person
สุขศึกษา " ธงโภชนาการ "

ผู้สอน
person
นาง จุฑาทิพย์ ศรีอรรคพรหม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุขศึกษา " ธงโภชนาการ "

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
343

สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย

คำอธิบายวิชา

ความหมายของธงโภชนาการ หมายถึง ธงที่ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง เหมาะกับวัยของตนเองในการเลือกบริโภค ในแต่ละมื้อ ถูกหลักโภชนาการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)