เทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล it61-ก1-2-61


ผู้สอน
pawat chimlek
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล it61-ก1-2-61

Class ID
34300

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คำอธิบายวิชา

ฐานข้อมูล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)