ผู้สอน
เนตรดาว ชัยเขต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

66433259 Management Accounting


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34323

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ วิธีการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชี การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ แนวคิดการจำแนกประเภทต้นทุน ระบบการสะสมต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร การจัดทำและควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบประมาณเงินสด เทคนิคทางการบัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่