ผู้สอน
ชลลดา สิทธิฑูรย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

FIN Group


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34324

สถานศึกษา

มูลนิธิสดศรี -สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) ร่วมกับ สสค.


คำอธิบายชั้นเรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการทางการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายรายบุคคล