homeการจัดการของเสียทางการประมง
personperson_add
การจัดการของเสียทางการประมง

ผู้สอน
วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการของเสียทางการประมง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34327

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อุตสาหกรรมประมงและการจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมประมง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)