เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

855-231 Glass and metal technology

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หัวข้อการเรียนการสอนวิชานี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการอธิบายสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของวัสดุประเภทโลหะและแก้วสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการทดสอบต่างๆที่นิยมใช้สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วและโลหะ