สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจ (Economic Aquatic Invertebrates)
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 28 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจ (Economic Aquatic Invertebrates)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34350

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญ ชนิดและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจ ปฏิบัติการสัณฐานและสรีรวิทยาของสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจ การจำแนกและจัดหมวดหมู่ของสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.