homeพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ (Genetics of Aquatic Animal)
personperson_add
พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ (Genetics of Aquatic Animal)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ (Genetics of Aquatic Animal)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34359

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้ประโยชน์ด้านพันธุศาสตร์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การคัดเลือกพันธุ์

ระบบผสมพันธุ์

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.