เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ (Genetics of Aquatic Animal)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การใช้ประโยชน์ด้านพันธุศาสตร์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การคัดเลือกพันธุ์

ระบบผสมพันธุ์

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ