วิชาธุรกิจโรงแรม
ผู้สอน

Aniwat Chaiwilas

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาธุรกิจโรงแรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34364

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร

คำอธิบายชั้นเรียน

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.