home857-314 Legislation 2/2561
personperson_add
857-314 Legislation 2/2561

ผู้สอน
person
บุษวรรณ หิรัญวรชาติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
857-314 Legislation 2/2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34369

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กฎระเบียบและข้อบังคับสำหรับกิจการอุตสาหกรรมเกษตร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)