ผู้สอน
อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34387

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์