ผู้สอน
ธิติภรณ์ แขกเต๊ะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34399

สถานศึกษา

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3