มัธยมศึกษาปีที่ 1

สุนทรี ศรีมงคล

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

คำอธิบายชั้นเรียน

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน