มัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว สุนทรี ศรีมงคล

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน