homeมัธยมศึกษาปีที่ 1
person
มัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นางสาว สุนทรี ศรีมงคล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
344

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

คำอธิบายวิชา

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)