ผู้สอน
ยูวารี บือราเฮง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปี่3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34400

สถานศึกษา

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยี