ผู้สอน
ครู กฤษณะ จันทร์รอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34411

สถานศึกษา

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ