ผู้สอน
จิณณวัตร พงศาปาน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ม.3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34417

สถานศึกษา

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา