ผู้สอน
ดร. กัลย์กนิต พิสมยรมย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การเลี้ยงปลาสวยงาม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34435

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

ชนิดของปลาสวยงาม วิธีการเลี้ยง พรรณไม้น้ำ อาหารและการให้อาหารปลาสวยงาม