การบัญชีต้นทุน 2 (ส1 61 4 คน)
ผู้สอน

มินา เลิศเมธานนท์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การบัญชีต้นทุน 2 (ส1 61 4 คน)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34446

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ต้นทุนกระบวนการ ต้นทุนมาตรฐาน  ผลิตผลร่วม+พลอยได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.