6101201 การประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล กลุ่ม 4
ผู้สอน

นางสาว สจีวรรณ ปราชญ์ศรี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
6101201 การประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล กลุ่ม 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3445

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

 

             ความหมาย วิวัฒนาการและหลักการประมวลผลข้อมูล  /  ชนิดและหน้าที่ของหน่วยความจำสำรอง  /  การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสทางคอมพิวเตอร์ / ลักษณะโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ   ความหมาย  ลักษณะและชนิดของแฟ้มข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การค้นหาและการจัดการแฟ้มข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.