ผู้สอน
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

MBC0202ความมั่นคงฯ (P)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34466

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ