ผู้สอน
วรัญญู ศรีเดช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

857-101 Food Chemistry


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34467

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเคมีของอาหาร