ผู้สอน
Pattanan Pengdum
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

รายวิชา7361106 Introduction to Software Applications for Business


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34476

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

18/02/2018  PresentExcel Function