ผู้สอน
สิริรัตน์ แสนยงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (โรคภายหลังการเก็บเกี่ยว) ปริญญาตรี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34513

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (โรคภายหลังการเก็บเกี่ยว)