โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ


ผู้สอน
วิจิตรา ธรรมิกพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ

Class ID
34556

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอการถ่ายทอดแนวความคิดสู่ชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม (Story Board) การผลิตชิ้นงานนำเสนอ การใช้ภาษา การนำเสนอข้อมูล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)