ผู้สอน
นรังค์ ตรีธัญญา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมประยุกต์พัฒนางานสำนักงานธุรกิจ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34566

สถานศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4