ผู้สอน
นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

412-102 Elementary Chinese 2/2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34594

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

เอกสารและแบบฝึกหัด