ผู้สอน
ณปภัช นธกิจไพศาล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

GE.123 กฎหมายเพื่อการดำรงชีวิต กลุ่ม 010


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34631

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


คำอธิบายชั้นเรียน

GE.123 กฎหมายเพื่อการดำรงชีวิต กลุ่ม 010 ภาคเรียนที่ 3/2561