ผู้สอน
พีรญา นิลผาย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3467

สถานศึกษา

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

 

ด้านทัศนศิลป์

มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นหลักการ ออกแบบและการจัดองค์ประกอบ ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่

ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม  อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม

ด้านดนตรี

อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่าง ๆ ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง

 เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ

ด้านนาฏศิลป์

            ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่  วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร  อภิปรายบทบาทของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่าง