ม.3 (วิชาสังคมศึกษาฯ)


ผู้สอน
นาย อดุลย์เดช อรัญสาร
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.3 (วิชาสังคมศึกษาฯ)

รหัสวิชา
347

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย

คำอธิบายวิชา

อ่านหัวข้องาน

ศึกษาค้นคว้า / ปฏิบัติงาน

ส่งงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books