homeม.3 (วิชาสังคมศึกษาฯ)
person
ม.3 (วิชาสังคมศึกษาฯ)

ผู้สอน
นาย อดุลย์เดช อรัญสาร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.3 (วิชาสังคมศึกษาฯ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
347

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย

คำอธิบายวิชา

อ่านหัวข้องาน

ศึกษาค้นคว้า / ปฏิบัติงาน

ส่งงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)