homeวิชา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
person
วิชา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร

ผู้สอน
อาจารย์ สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3471

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  ชั้นปีที่  3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)