homeTBS_HO201_Principle of Management
person
TBS_HO201_Principle of Management

ผู้สอน
นาย มณฑล สรไกรกิติกูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
TBS_HO201_Principle of Management

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3477

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

HO201_Principle of Management

ทอ.201 หลักการบริหาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)