ผู้สอน
นาย วัชรินทร์ จันทิมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-ม.6/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3478

สถานศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-ม.6/3